INLOGGEN

Al een account?

Veelgestelde Vragen

Wat kan ik doen met mijn overgebleven punten?

Als u niet meer genoeg punten heeft voor één van de cadeaubonnen in de webshop, dan kunt u die inwisselen voor ov-chipkaart tegoed of doneren aan één van de volgende doelen: De CliniClowns, UNICEF, De Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Medio januari komen deze opties in de webshop beschikbaar.

Wat is Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven is een mobiliteitsproject voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, dat is opgezet om automobilisten die nu in de ochtendspits via de A2 tussen Nederweert en Eindhoven reizen, te stimuleren de (ochtend)spits tussen 06.30 uur en 09.15 uur te mijden.

Het is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant. Het project maakt deel uit van het programma Beter Benutten.

Waarom spitsmijden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven?

De A2 is op zowel nationaal als regionaal niveau een zeer belangrijke verkeersas. Het is de primaire Noord-Zuid verbinding die (Zuidoost)Brabant en Limburg met elkaar verbindt en de zuidelijke provincies ontsluit richting het Noorden en Westen van Nederland. Het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland draagt bij aan de leefbaarheid, veiligheid, economie en de internationale handel.

Gedurende de piekmomenten tijdens de ochtendspits is de capaciteit van de A2 tussen Nederweert en Eindhoven onvoldoende om het verkeer door te laten stromen, waardoor 's ochtends tussen circa 06.30 uur en 09.15 bijna dagelijks een file ontstaat op dit traject. Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven heeft als doel om de spitsreizigers op dit traject alternatieve (vervoers)keuzen te laten maken, waardoor het aantal auto's in de spits af kan nemen en het fileleed wordt verzacht.

Daarnaast werkt het programma SmartwayZ.NL in samenwerking met diverse partijen aan een vlot, veilig, robuust en slim mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk onderdeel hierin is een structurele oplossing voor de opstoppingen op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Daarom is dit één van de acht deelopgaven binnen het programma SmartwayZ.NL. En is het voor de betrokken (regio)partijen reden om aan te dringen op maatregelen om die doorstroming op dit traject te verbeteren. www.mirta2weerteindhoven.nl.

Door wie wordt Spitsmijden A2 uitgevoerd?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven wordt uitgevoerd door ARS T&TT, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant.

Wat is de looptijd van Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven loopt van 9 januari t/m het voorjaar voor 2018.

Hoe meld ik mij aan voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Het is niet meer mogelijk uzelf aan te melden voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven. Wilt u toch de spits gaan mijden? Doe dit vooral! U bespaart in de meeste gevallen op uw reistijd. Bovendien ervaart u minder stress op de weg en draagt u actief bij aan een bereikbare en leefbare regio.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige intiatieven? Meldt uzelf dan aan bij Smartwayz.

Hoe verdien ik punten?

Als deelnemer aan Spitsmijden A2 heeft u de voordelen inmiddels volop ervaren. Vanaf heden ontvangt u geen punten meer voor uw spitsmijdingen. Blijf vooral de spits mijden! Uw beloning bestaat immers ook uit een voorspelbare en ontspannen reis. Bovendien draagt u bij aan een bereikbare en leefbare regio.

Welk traject moet ik mijden?

Op deze overzichtskaart kunt u precies zien welk traject u vanaf 9 januari 2017 tijdens de ochtendspits moet mijden. Dit traject loopt van afrit 39 Nederweert tot knooppunt Leenderheide.

Wat zijn de spitstijden?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven hanteert voor de ochtendspits de periode tussen 06.30 uur en 09.15 uur.

Wat is de Spitsmijden-app?

De Spitsmijden-app houdt bij hoe vaak u de spits heeft gemeden. Voor meer informatie over de app, klik hier.

Wat registreert de Spitsmijden-app precies?

De Spitsmijden-app registreert uw vervoerskeuze (auto/openbaar vervoer/fiets/E-bike/thuiswerken) en uw locatie tijdens de ochtendspits. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij vaststellen of u over het mijdingstraject bent gereisd. De app meet geen snelheidsovertredingen. Uw locatie wordt alleen geregistreerd op het moment dat u aangeeft dat u de spits mijdt. Als uw telefoon uitstaat of u registreert geen spitsmijding, dan worden er uiteraard ook geen gegevens vastgelegd.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Verzamelde gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van analyses en voor evaluatie van het project. De gegevens die verzameld worden door de Spitsmijden-app worden voor de duur van het project bewaard en vervolgens vernietigd. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Wij werken hiertoe conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Is de Spitsmijden-app verplicht?

Nee, de Spitsmijden-app is niet verplicht. U kunt de spits ook mijden zonder de app te gebruiken. Camera’s langs de weg en in het mijdingsgebied houden dan bij of u in de spits reist of niet. Wij raden echter wel aan om de Spitsmijden-app te gebruiken, omdat deze app u direct inzicht geeft in uw mijdingen. Daarnaast maakt u door de Spitsmijden-app te gebruiken ook nog een kans om uitgeroepen te worden tot 'Spitsmijder van de week'.

Waar kan ik de Spitsmijden-app downloaden?

De Spitsmijden app is te downloaden in Google Play, en in de App Store. Onderstaand vindt u de link naar de installatiepagina's:


Moet mijn telefoon aan bepaalde eisen voldoen om de Spitsmijden-app te kunnen gebruiken?

De Spitsmijden-app is op de meeste gangbare smartphones te installeren. Voor iPhones is minimaal iOS versie 8.0 vereist. Voor Android smartphones is minimaal Android 4.4 vereist.

Hoe ontvang ik mijn beloning?

Als deelnemer aan Spitsmijden A2 heeft u de voordelen inmiddels volop ervaren. Vanaf heden ontvangt u geen beloning meer voor uw spitsmijdingen. Blijf vooral de spits mijden! Uw beloning bestaat immers ook uit een voorspelbare en ontspannen reis. Bovendien draagt u bij aan een bereikbare en leefbare regio.

Is het mogelijk om mijn beloning in geld uit te laten keren?

Het is niet mogelijk om verdiende punten in geld uit te laten keren.

Hoe zit het met mijn privacy?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk wanneer dit voor projectdoeleinden noodzakelijk is. Het volledige privacy statement vindt u hier.

Ik wil niet langer benaderd worden voor deelname aan Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven.

Dan kunt u dit aangeven op www.scanmijniet.nl. De registratie van het door u opgegeven kenteken op deze website is één jaar geldig. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ik heb een mail gekregen dat mijn gegevens niet kloppen, wat nu?

In de mail leest u over welke gegevens onduidelijkheid is. U kunt deze gegevens zelf aanpassen via uw persoonlijke pagina www.spitsmijdena2.nl. Zolang de gegevens niet compleet zijn, kunnen we u geen beloning uitkeren voor uw spitsmijdingen. Doe dit dus zo snel mogelijk. (En blijft u ondertussen vooral de spits mijden!).

U zult begrijpen dat zorgvuldigheid een absolute voorwaarde is voor een project als Spitsmijden A2. We willen het zo eerlijk mogelijk houden voor iedereen. Het is een vereiste dat we beschikken over uw correcte persoonsgegevens. Alleen dan kunnen we de hoogte van uw beloning vaststellen. Daarnaast hebben we uw correcte persoonsgegevens nodig voor een juiste afhandeling van uw eventuele bestelling in de webshop. Voor de controle van de gegevens werken we samen met de RDW. We sturen u een bericht als er verschillen zijn ontdekt. Alleen u zelf kunt aanpassingen doen, dat kunnen wij (vanwege strikte privacy-regelgeving) niet.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze Servicedesk via servicedesk@spitsmijdenA2.nl of bel 070-301 52 23. De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.