INLOGGEN

Al een account?


Nog geen account?

Veelgestelde Vragen

Wat is Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven is een mobiliteitsproject voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, dat is opgezet om automobilisten die nu in de ochtendspits via de A2 tussen Nederweert en Eindhoven reizen, te stimuleren de (ochtend)spits tussen 06.30 uur en 09.15 uur te mijden.

Het is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant. Het project maakt deel uit van het programma Beter Benutten.

Waarom spitsmijden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven?

De A2 is op zowel nationaal als regionaal niveau een zeer belangrijke verkeersas. Het is de primaire Noord-Zuid verbinding die (Zuidoost)Brabant en Limburg met elkaar verbindt en de zuidelijke provincies ontsluit richting het Noorden en Westen van Nederland. Het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland draagt bij aan de leefbaarheid, veiligheid, economie en de internationale handel.

Gedurende de piekmomenten tijdens de ochtendspits is de capaciteit van de A2 tussen Nederweert en Eindhoven onvoldoende om het verkeer door te laten stromen, waardoor 's ochtends tussen circa 06.30 uur en 09.15 bijna dagelijks een file ontstaat op dit traject. Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven heeft als doel om de spitsreizigers op dit traject alternatieve (vervoers)keuzen te laten maken, waardoor het aantal auto's in de spits af kan nemen en het fileleed wordt verzacht.

Daarnaast werkt het programma SmartwayZ.NL in samenwerking met diverse partijen aan een vlot, veilig, robuust en slim mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk onderdeel hierin is een structurele oplossing voor de opstoppingen op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Daarom is dit één van de acht deelopgaven binnen het programma SmartwayZ.NL. En is het voor de betrokken (regio)partijen reden om aan te dringen op maatregelen om die doorstroming op dit traject te verbeteren. www.mirta2weerteindhoven.nl.

Door wie wordt Spitsmijden A2 uitgevoerd?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven wordt uitgevoerd door ARS T&TT, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant.

Wat is de looptijd van Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven loopt van 9 januari t/m het voorjaar voor 2018.

Hoe meld ik mij aan voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Aanmelden kan in 2 minuten:

  1. Vul hier uw e-mailadres, kenteken en de datum sinds wanneer de auto in uw bezit is in en klik op [Aanmelden].
  2. Indien u in aanmerking komt voor deelname, ontvangt u van ons een email met uw inloggegevens om uw aanmelding compleet te maken en uw deelname te bevestigen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname?

Van eind 2016 tot en met begin 2017 heeft in en rond het traject van de A2 Nederweert > Eindhoven een verkeersonderzoek plaatsgevonden. Automobilisten die in het kader van dit onderzoek gedurende 4 weken minimaal 1 keer per week in de ochtendspits tussen 06.30 uur en 09.15 uur geregistreerd zijn op de A2 van Nederweert richting Eindhoven, komen in aanmerking voor deelname.

Mijn buurman/-vrouw heeft een persoonlijke uitnodigingsbrief voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven gekregen, maar ik niet. Kan ik wel meedoen?

Wanneer u geregeld in de ochtendspits via de A2 van Nederweert richting Eindhoven reist, komt u mogelijk ook in aanmerking voor deelname aan het project. Bekijk hier de deelnemersvoorwaarden en meld u aan!

Kan ik me als leaserijder ook aanmelden voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Ja, ook leaserijders komen in aanmerking voor deelname. Bent u een leaserijder en reist u geregeld via de A2 van Nederweert richting Eindhoven? Bekijk dan hier de deelnemersvoorwaarden en meld u aan!

Kan ik me met een buitenlands kenteken ook aanmelden voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven?

Nee, alleen Personenauto's voorzien van een Nederlands kenteken komen in aanmerking voor deelname. Meer informatie hierover vindt u in de deelnemersvoorwaarden.

Waarom moet ik bij aanmelding alle kentekens op mijn woonadres opgeven?

Per woonadres kan slechts één persoon deelnemen aan Spitsmijden A2. Toch dient een deelnemer alle kentekens die staan ingeschreven op het woonadres door te geven, inclusief leaseauto's. Zo wordt voorkomen dat een deelnemer met de auto van een medebewoner toch een spitsrit maakt en daar ten onrechte voor wordt beloond. Bij het berekenen van uw maximale beloning worden alle kentekens die zijn doorgegeven meegerekend.

Hoe verdien ik punten?

U kunt tot de kerstvakantie (van 2017) punten verdienen door de ochtendspits tussen 06.30 uur en 09.15 uur van Nederweert richting Eindhoven te mijden.

Kan ik tijdens vakanties en nationale feestdagen ook punten verdienen?

Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen kunt u geen punten verdienen, omdat er dan vaak geen sprake is van een drukke spits. Voor het project Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven betreft dit de volgende periodes:


  • 27 februari t/m 3 maart 2017 (voorjaarsvakantie)
  • 24 april t/m 28 april 2017 (meivakantie)
  • 17 juli t/m 25 augustus 2017 (zomervakantie)
  • 16 oktober t/m 20 oktober 2017 (herfstvakantie)

Welk traject moet ik mijden om punten te verdienen?

Op deze overzichtskaart kunt u precies zien welk traject u vanaf 9 januari 2017 tijdens de ochtendspits moet mijden om voor een beloning in aanmerking te komen. Dit traject loopt van afrit 39 Nederweert tot knooppunt Leenderheide.

Wat zijn de spitstijden?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven hanteert voor de ochtendspits de periode tussen 06.30 uur en 09.15 uur.

Wat is de Spitsmijden-app?

De Spitsmijden-app houdt bij hoe vaak u de spits heeft gemeden en toont het beloningsbudget dat u gedurende de maand (nog) kunt verdienen. Voor meer informatie over de app, klik hier.

Wat registreert de Spitsmijden-app precies?

De Spitsmijden-app registreert uw vervoerskeuze (auto/ openbaar vervoer/ fiets/ E-bike/ thuiswerken) en uw locatie tijdens de ochtendspits. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij vaststellen of u over het mijdingstraject bent gereisd en of u recht heeft op een beloning. De app meet geen snelheidsovertredingen. Uw locatie wordt alleen geregistreerd op het moment dat u aangeeft dat u de spits mijdt. Als uw telefoon uitstaat of u registreert geen spitsmijding, dan worden er uiteraard ook geen gegevens vastgelegd.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Verzamelde gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van het uitkeren van beloningen, analyses en voor evaluatie van het project. De gegevens die verzameld worden door de Spitsmijden-app worden voor de duur van het project bewaard en vervolgens vernietigd. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Wij werken hiertoe conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Is de Spitsmijden-app verplicht?

Nee, de Spitsmijden-app is niet verplicht. U kunt de spits ook mijden zonder de app te gebruiken. Camera's langs de weg en in het mijdingsgebied houden dan bij of u in de spits reist of niet. Wij raden echter wel aan om de Spitsmijden-app te gebruiken, omdat deze app u direct inzicht geeft in uw mijdingen en het aantal punten dat u verdient. Daarnaast maakt u door de Spitsmijden-app te gebruiken ook nog eens kans om uitgeroepen te worden tot 'Spitsmijder van de week'.

Waar kan ik de Spitsmijden-app downloaden?

De Spitsmijden app is te downloaden in Google Play, en in de App Store. Onderstaand vindt u de link naar de installatiepagina's:


Moet mijn telefoon aan bepaalde eisen voldoen om de Spitsmijden-app te kunnen gebruiken?

De Spitsmijden-app is op de meeste gangbare smartphones te installeren. Voor iPhones is minimaal iOS versie 8.0 vereist. Voor Android smartphones is minimaal Android 4.4 vereist.

Hoe wordt mijn beloning berekend?

Uw beloning is gebaseerd op het aantal keren dat u vóór uw deelname tijdens de ochtendspits (06.30 - 09.15 uur) op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven bent gesignaleerd en het aantal werkdagen in een beloningsmaand.

Om u goed op weg te helpen, kunt u in de eerste twee maanden van het project (tot en met 28 februari 2017) tot wel 400 punten per spitsmijding verdienen. In de daaropvolgende twee maanden (van 1 maart tot en met 30 april 2017) bedraagt deze beloning 250 punten per mijding. Na deze periode geldt tot de kerstvakantie (van 2017) de reguliere beloning van 100 punten per mijding.

Rekenvoorbeeld: Stel dat u normaal gesproken vijf keer per week in de ochtendspits van Nederweert richting Eindhoven reist, dan kunt u deze spits in totaal vijf keer per week mijden; u verdient daarmee 5 x 400 punten = 2.000 punten per week. 2.000 punten staat gelijk aan een cadeauwaarde van 20 euro. Voor iedere keer dat u desondanks toch in tussen 06.30 uur en 09.15 uur op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven rijdt, worden er punten van dit totaal afgetrokken. De voor u berekende beloning is gebaseerd op uw reisgedrag zoals is gebleken uit het verkeersonderzoek op de A2, dat van 28 november 2016 tot en met 3 februari 2017 is gehouden.

Hoe ontvang ik mijn beloning?

U ontvangt uw beloning één keer per maand via uw persoonlijke pagina op deze website. Het uitkeren van beloningen vindt uiterlijk 20 werkdagen na afloop van een beloningsmaand plaats.

Verdiende punten kunt u besteden in de webshop Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven. Het assortiment bestaat uit streekproducten, verschillende cadeaukaarten (o.a. Bol.com), OV-reistegoed en enkele goede doelen.

Is het mogelijk om mijn beloning in geld uit te laten keren?

Het is niet mogelijk om verdiende punten in geld uit te laten keren.

Hoe zit het met mijn privacy?

Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk wanneer dit voor projectdoeleinden noodzakelijk is. Het volledige privacy statement vindt u hier.

Ik heb een mail gekregen dat mijn gegevens niet kloppen, wat nu?

In de mail leest u over welke gegevens onduidelijkheid is. U kunt deze gegevens zelf aanpassen via uw persoonlijke pagina www.spitsmijdena2.nl. Zolang de gegevens niet compleet zijn, kunnen we u geen beloning uitkeren voor uw spitsmijdingen. Doe dit dus zo snel mogelijk. (En blijft u ondertussen vooral de spits mijden!).

U zult begrijpen dat zorgvuldigheid een absolute voorwaarde is voor een project als Spitsmijden A2. We willen het zo eerlijk mogelijk houden voor iedereen. Het is een vereiste dat we beschikken over uw correcte persoonsgegevens. Alleen dan kunnen we de hoogte van uw beloning vaststellen. Voor de controle van de gegevens werken we samen met de RDW. We sturen u een bericht als er verschillen zijn ontdekt. Alleen u zelf kunt aanpassingen doen, dat kunnen wij (vanwege strikte privacy-regelgeving) niet.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? De servicedesk helpt u graag.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze Servicedesk via servicedesk@spitsmijdenA2.nl of bel 070-301 52 23. De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 19.00 uur, met uitzondering van schoolvakanties voor het voortgezet onderwijs in de regio Zuid. Tijdens deze vakanties is de Servicedesk bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.